سلام دوستان

ریاضی را باید سبز دانست تا حقیقت را سبز درک کرد.

راستش را بخواهید فعلا دست وبالم بسته است چون تازه سیستم را ارتقاداده ام ونرم افزار ریاضی رو نسب نکردم و...

ولی صحبتی با عزیزان معلم دارم مخصوصا معلمان ریاضی:

چرا به هنگام امتحان جای کمی برای سوالات ریاضی ارایه می دهید(مگر ریاضی درسی مثل تاریخ است که جواب سوالات یک کلمه ای باشد)دلخور نشوید این فقط انتقاد است.